INFORMATIE: Verkoopsvoorwaarden

horizontal rule

Gelieve de 'Back' toets van uw browser te gebruiken, om terug te keren naar de vorige pagina.

horizontal rule

Verkoopsvoorwaarden

  1. Betaling van aangekochte loten dient te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na levering (tenzij voorafgaandelijk akkoord).
  2. Bestellingen uit het buitenland moeten betaald worden vooraleer de zegels verstuurd worden. Betaling gebeurt op de door ons aangeduide wijze. Alle verzendingen gebeuren aangetekend.
  3. Eventuele klachten moeten binnen de 7 dagen ingediend worden. Verzamelingen en loten, welke meer dan 3 reeksen bevatten, worden niet teruggenomen. Alles wordt naar best vermogen omschreven, met de ons kenmerkende vakbekwaamheid.
  4. De loten, welke slechts éénmaal beschikbaar zijn, worden verkocht in chronologische orde van ontvangst van de bestelling.
  5. Voor de regeling van eventuele geschillen is enkel de Handelsrechtbank van Antwerpen bevoegd.

horizontal rule

Gelieve de 'Back' toets van uw browser te gebruiken, om terug te keren naar de vorige pagina.

horizontal rule

Created and maintained by Luk Vanduffel   -  Copyright © 2005  -  All Rights Reserved.